İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Yükseliş Osgb bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

• Yükseliş Osgb İş Güvenliği Uzmanları, göreve başlamadan önce kapsamlı bir oryantasyon programına katılırlar. Ayrıca Uzmanlar yıl içinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri alırlar. 

• Yükseliş Osgb İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirdikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verirler. 

• Uzmanlar günlük bazda tüm raporlamalarını Yükseliş Osgb bilgi işlem altyapısında kayıt altına alırlar. 

• Hizmetin başlaması aşamasında görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları firmayı ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. 

• Hizmet verilmeye başlandığı andan itibaren görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı yakından takip edilerek belirli periyotlarda raporlamalar firmalara sunulur. 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler Yükseliş Osgb tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.

Yayınlanma Tarihi: 16.06.2015 16:51