İşyeri Hekimliği

Yükseliş Osgb bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimleri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

• Yükseliş Osgb, uzman ve deneyimli pratisyen İşyeri Hekimleri ile hizmet verir.

• Kurumsal hayat tecrübesi bulunan Yükseliş Osgb İşyeri Hekimleri firmaların ihtiyaçlarının anlamakta bir adım öndedirler.• İşyeri Hekimleri, gerçekleştirdikleri muayene bilgilerini ve raporlamaları Yükseliş Osgb bilgi işlem altyapısına kayıt ederler.

• Hizmetin başlaması aşamasında görevlendirilen İşyeri Hekimleri firmayı ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar.

• Hizmet verilmeye başlandığı andan itibaren görevlendirilen İşyeri Hekimleri yakından takip edilerek belirli periyotlarda raporlamalar firmalara sunulur.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler Yükseliş Osgb tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.