Politikamız

• Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik hususundaki mevzuatlara uygun olarak çalışacağımızı ve projelerimizde bu ilkeden ayrılmayacağımızı, 

• Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri hedeflerimiz ve yasal mevzuatlar çerçevesinde en aza indirmek için gerekli önleyici tedbirleri alacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı, 

• Resmi makamlar önünde Yükseliş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlayacağımızı, 

• İş kazaları ve meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için uygun yöntemlerle sistemin performansını düzenli olarak denetleyeceğimizi,

• Çalışanlarımızı ve iş birliği içinde olduğumuz tüm proje çalışanlarını İSG Sistemi hakkında bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek için aktif katılım ve destek vermeyi,

• Verdiğimiz hizmet kalitesi ile sektörde öncü olacağımıza ve rakiplerin bir adım önünde olacağımızı, taahhüt ederiz.